สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

DHL หนึ่งในผู้ใช้อุปกรณ์

DHL หนึ่งในผู้ใช้อุปกรณ์

         ปัญหาที่พบมากในกลุ่มธุรกิจยา วัคซีน สารสกัดที่มีราคาแพง  อาหารเสริม อาหารสด เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ และกลุ่มโลจิสติกขนส่ง คือ สินค้าเหล่านั้นเน่าเสียเสื่อมคุณภาพเมื่อถึงปลายทาง                                                                                               

         จากการสำรวจพบว่า อุณหภูมิ ในพื้นที่จัดเก็บสินค้าเป็นตัวก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าว แต่ใครจะรับผิดชอบและเชื่อมั่นในสินค้าเรา ผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค ปัจจุบันมีการนำ DATALOGGER มาใช้บันทึกอุณหภูมิระหว่างการขนส่งโดย DATALOGGER สามารถแสดงอุณหภูมิและช่วงเวลาที่อุณหภูมิผิดปกติให้ท่านทราบ ก่อนที่ท่านจะรับสินค้าล๊อตนั้น ทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ในมือท่านนั้น มีคุณภาพดีและมีคุณค่าครบถ้วนตามที่ผู้ผลิตรับรอง

view