สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

FX3D-Dual-R4 Digital Temp Controller(Multi Control)

ขอใบเสนอราคา หยิบใส่ตะกร้า

Digital Temp Controller(Multi Control) Model : FX3D-Dual-R4 Digital Multi Control- Multiple c...

อ่านต่อ

FX3D-Dual-00 Digital Temp Controller(Multi Control)

Digital Temp Controller(Multi Control) Model : FX3D-Dual-00 Digital Multi Control- Multiple c...

อ่านต่อ

FX3D-Dual-A1 Digital Temp Controller(Multi Control)

ขอใบเสนอราคา หยิบใส่ตะกร้า

Digital Temp Controller(Multi Control) Model : FX3D-Dual-A1 Digital Multi Control- Multiple c...

อ่านต่อ

TX3-R4 Multi Functional Temperature Controller for Heating or Cooling

ขอใบเสนอราคา หยิบใส่ตะกร้า

Multi Functional Temperature Controller for Heating or Cooling - Compact Size and Easy to Install- ...

อ่านต่อ

TX3-00 Multi Functional Temperature Controller for Heating or Cooling

Multi Functional Temperature Controller for Heating or Cooling - Compact Size and Easy to Install- ...

อ่านต่อ

RTD Pt100 (3-Wire) Model: BKP-103-6X300+2m.

RTD Pt100 เซนเซอร์วัดอุณหภูมิซึ่งใช้ลวดความต้านทานเป็นแพลทินั่ม (Platinum)เนื่องจากมีความเที่ยงตรง (...

อ่านต่อ

RTD Pt100 (3-Wire) Model: BKP-103-6X200+2m.

RTD Pt100 เซนเซอร์วัดอุณหภูมิซึ่งใช้ลวดความต้านทานเป็นแพลทินั่ม (Platinum)เนื่องจากมีความเที่ยงตรง (...

อ่านต่อ

RTD Pt100 (3-Wire) Model: BKP-103-6X100+2m.

RTD Pt100 เซนเซอร์วัดอุณหภูมิซึ่งใช้ลวดความต้านทานเป็นแพลทินั่ม (Platinum)เนื่องจากมีความเที่ยงตรง (...

อ่านต่อ

RTD Pt100 (3-Wire) Model: BKP-103-6X300+1m.

RTD Pt100 (3-Wire) Model: BKP-103-6X300+1m. RTD Pt100 เซนเซอร์วัดอุณหภูมิซึ่งใช้ลวดความต้านทานเป็นแ...

อ่านต่อ

RTD Pt100 (3-Wire) Model: BKP-103-6X200+1m.

RTD Pt100 เซนเซอร์วัดอุณหภูมิซึ่งใช้ลวดความต้านทานเป็นแพลทินั่ม (Platinum) เนื่องจากมีความเที่ยงตรง ...

อ่านต่อ

RTD Pt100 (3-Wire) Model: BKP-103-6X100+1m.

RTD Pt100 เซนเซอร์วัดอุณหภูมิซึ่งใช้ลวดความต้านทานเป็นแพลทินั่ม (Platinum) เนื่องจากมีความเที่ยงตรง ...

อ่านต่อ

RTD Pt100 (3-Wire) BKP-107 (แบบหัวกระโหลก) Dia. : 6X300mm. Conn. : 1/2''

RTD Pt100 เซนเซอร์วัดอุณหภูมิซึ่งใช้ลวดความต้านทานเป็นแพลทินั่ม (Platinum) เนื่องจากมีความเที่ยงตรง ...

อ่านต่อ

RTD Pt100 (3-Wire) BKP-107 (แบบหัวกระโหลก) Dia. : 6X200mm. Conn. : 1/2''

RTD Pt100 เซนเซอร์วัดอุณหภูมิซึ่งใช้ลวดความต้านทานเป็นแพลทินั่ม (Platinum) เนื่องจากมีความเที่ยงตรง ...

อ่านต่อ

RTD Pt100 (3-Wire) BKP-107 (แบบหัวกระโหลก) Dia. : 6X100mm. Conn. : 1/2''

RTD Pt100 เซนเซอร์วัดอุณหภูมิซึ่งใช้ลวดความต้านทานเป็นแพลทินั่ม (Platinum) เนื่องจากมีความเที่ยงตรง ...

อ่านต่อ

RTD Pt100 (3-Wire) BKP-107 (แบบหัวกระโหลก) Dia. : 6X100mm. Conn. : 1/4''

RTD Pt100 เซนเซอร์วัดอุณหภูมิซึ่งใช้ลวดความต้านทานเป็นแพลทินั่ม (Platinum) เนื่องจากมีความเที่ยงตรง ...

อ่านต่อ